afbeelding van een obelisk.
O B E L I S K
hoogte van de top-pyramide (vanaf zijn basis).
breedte van de basis van de top-pyramide.
hoogte van de toren (het midden-deel).
breedte van de basis van de toren (het midden-deel).
hoogte van de rand.
hoogte van het voetstuk (onderst deel).
hoogte van de basisrand (onderste rand).
schaal 1 op mal dikte:
Berekende maten voor de gietmal.


hoogte van de top-pyramide
hoogte van de toren
cm hoogte van de rand.
cm hoogte van het voetstuk.
cm hoogte van de basisrand
+ --------------
cm totale hoogte.

cm breedte van de top-pyramide.
cm breedte van de toren.
cm breedte van de basis.
cm3 volume van de top-pyramide.
cm3 volume van de toren.
cm3 volume van de rand.
cm3 volume van het voetstuk.
cm3 volume van de basis.
+ --------------
cm3 totaalvolume.

dm3 totaal volume in liters.
kg totaal gewicht in beton (2,3 kg/dm3).
kg totaal gewicht in plasic (PLA, 1,24 kg/dm3).

De hoeken zijn weergegeven gezien vanaf de binnenzijde van de mal.
De zaaghoeken zijn de hoeken gemeten aan de mal-onderdelen.
Wil men de obelisk maken met de gezaagde delen dan dient men de zaaghoeken vanaf de binnenzijde te zien.

de top-pyramide: 4 panelen
^  
afbeelding een pyramide-paneel, gezien vanaf de binnenzijde van de mal. < afbeelding van een pyramide-paneel van de mal met de binnenzijde naar links.
^
cm ||
v
cm cm
< _/
cm zie beneden
\_ afbeelding van een pyramide-paneel van de mal met de binnenzijde naar boven.
  cm

= lengte van de hoogtelijn vanaf een basishoek loodrecht op de zijde (=smalste breedte).
= tophoek van de pyramide naar het midden van de basis-zijde (dus niet de top van het paneel).
graden = zaag-hoek aan de onderzijde van het pyramide-paneel voor een plat grondvlak. De hoogte van het paneel wordt dancm.

De toren (het midden-deel): 4 panelen
cm  
< afbeelding een toren-paneel, gezien vanaf de binnenzijde van de mal. _/
zie beneden
afbeelding van een toren-paneel van de mal met de binnenzijde naar links.
^
||
cm ||
||
v
cm cm
< _/
cm
\_ afbeelding van een toren-paneel van de mal met de binnenzijde naar boven.
  cm


graden = zaag-hoek aan de bovenzijde van het toren-Paneel voor een plat bovenvlak. De hoogte van het paneel wordt dancm.
= lengte van de hoogtelijn vanaf een basishoek loodrecht op de ribbe (=smalste breedte).


De rand (tussen het midden-deel en het voetstuk).
Bovenrand: 8 panelen
cm  
_/ afbeelding een rand-paneel, gezien vanaf de binnenzijde van de mal. _/ afbeelding van een rand-paneel van de mal met de binnenzijde naar links.
^
cm ||
v
cm cm
< _/
cm
\_ afbeelding van een rand-paneel van de mal met de binnenzijde naar boven.
  cm

De onderrand is hetzelfde als de bovenrand, alleen omgekeerd geplaatst.

Het voetstuk: 4 panelen
cm  
90 _| afbeelding een voetstuk-paneel, gezien vanaf de binnenzijde van de mal. 90 _| afbeelding van een voetstuk-paneel van de mal met de binnenzijde naar links.
^
cm ||
v
cm cm
90 _| 45 <
cm
_/ 135 afbeelding van een voetstuk-paneel van de mal met de binnenzijde naar boven.
  cm

De basisrand: 4 panelen
Let op: De eerste afbeelding is vanuit de mal bezien en dus de onderzijde.
Het is de basisrand aan de voorzijde.
Bij het zij-aanzicht is de binnenzijde van de mal links.
Bij het onderaanzicht is de binnenzijde boven
(zoals steeds, maar daardoor staat hij hier ondersteboven).

cm  
135 _/ afbeelding een basisrand-paneel, gezien vanaf de binnenzijde van de mal. 135 _/ afbeelding van een basisrand-paneel van de mal met de binnenzijde naar links.
^
cm ||
v
cm cm
< 45 45_/
cm
_/ 135 afbeelding van een basisrand-paneel van de mal met de binnenzijde naar boven.
  cm
Zijzaaghoek= 90 graden
De basis: 4 panelen
cm  
90 _| afbeelding een basis-paneel, gezien vanaf de binnenzijde van de mal. 135 _/ afbeelding van een basis-paneel van de mal met de binnenzijde naar links.
^
cm ||
v
cm cm
90 _| 90 _|
cm
_/ 135 afbeelding van een basis-paneel van de mal met de binnenzijde naar boven.
  cm

Index Rekenmachine Stirling program Relatieve Vochtigheids Calculator Advertenties

stl.- file maker
om een bestand te maken voor een 3d-printer.

Aantal zijden

^
||   = h8.
||
===> = b7.
^
||   = h7.
||
===> = b6.
^
||   = h6.
||
===> = b5.
^
||   = h5.
||
===> = b4.
^
||   = h4.
||
===> = b3.
^
||   = h3.
||
===> = b2.
^
||  = h2.
||
===> = b1.
^
||   = h1.
v

^
||   = h_Mal_8.
||
===> = b_Mal_7.
^
||  = h_Mal_7.
||
===> = b_Mal_6.
^
||  = h_Mal_6.
||
===> = b_Mal_5.
^
||  = h_Mal_5.
||
===> = b_Mal_4.
^
||  = h_Mal_4.
||
===> = b_Mal_3.
^
||  = h_Mal_3.
||
===> = b_Mal_2.
^
||  = h_Mal_2.
||
===> = b_Mal_1.
^
||   = h_Mal_1.
v

Selecteer de inhoud (door het blauw te maken) en copieer die naar een eenvoudige tekstverwerker zoals kladblok, notepad of wordpad en save het als een bestand met de extensie .stl
3D-printbaar bestand:
afbeelding van een 3d print van een stl-file van de obelisk.
Afbeelding van een 3d print van een stl-file van de obelisk.
afbeelding van een 3d print van een stl-file van de obelisk.
Afbeelding van een 3d print van een stl-file van de obelisk met led-verlichting.
Screenshot van de netfabb Basic 5.1 weergave van de stl.-file voor de bovenzijde van de mal.
Screenshot van de netfabb Basic 5.1 weergave van de stl.-file voor de bovenzijde van de mal.
Screenshot van de netfabb Basic 5.1 weergave van de stl.-file voor de onderzijde van de mal.
Screenshot van de netfabb Basic 5.1 weergave van de stl.-file voor de onderzijde van de mal. De onderzijde bestaat uit twee delen en wordt ondersteboven geprint omdat goedkope 3d-printers geen plafonnetjes mooi kunnen printen. De rand aan de bovenzijde van de basis aan de binnenzijde van de mal kan nu als een vloertje worden geprint.